۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ۰۰:۲۸
کد خبر: ۱۰۱۹۵
شصت و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۳۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-نامه شماره ۱۴۰۹۹/د/ش م شورای مرکزی (شماره ۱۰۰/۷۱۶۹۸ اداره کل راه و شهرسازی مازندران) در خصوص بررسی ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در هیات مدیره سازمان، ارائه و پس از بحث و بررسی جهت ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی، مقرر گردید که موضوع بصورت کاملتر توسط هیات رئیسه سازمان و کارگروه خدمات مهندسی بصورت فوری بررسی و مجددا در هیات مدیره طرح گردد.
۲-موضوع دستور العمل آزمایشگاه بتن مطرح گردید و پس از بحث و بررسی و با اصلاحاتی تا فصل ششم این دستور العمل مورد تصویب قرار گرفت و مابقی در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
۳-موضوعات مربوط به برخی از مجوز‌های مالی مطرح و تصویب گردید.
۴-مقرر گردید در خصوص مهندسین عضو سازمان که به بیماری کرونا مبتلا شده اند، پس از جمع آوری آمار و اطلاعات از دفاتر نمایندگی، در خصوص کمک هزینه درمان تصمیم گیری گردد.