۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۵۶
کد خبر: ۱۰۲۰۱
شصت و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۶ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- ادامه بررسی دستورالعمل آزمایشگاه بتن با انجام اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت و زمان اجرایی شدن این دستورالعمل سه ماه آینده خواهد بود و در این بازه سازوکار مربوط به ارجاع کار آزمایشگاه صورت پذیرد و همچنین مقرر شد که برای حذف نمایندگی‌های آزمایشگاهی سه ماه فرصت داده شود.
۲- موضوع تصمیم گیری در خصوص هیات رئیسه دفاتر نمایندگی مطرح و مقرر شد که جهت تعیین هیات رئیسه جدید، انتخابات صورت گیرد و همچنین با توجه به شرایط خاص کشور در مواجهه با ویروس کرونا، اعضای هیات رئیسه فعلی تا پایان مرداد ماه تمدید گردند و همچنین مقرر شد که ساز و کار برگزاری انتخابات در جلسات آینده مطرح گردد.