۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹
کد خبر: ۱۰۲۱۳
هفتادمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۱۳ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- موضوعات خدمات مهندسی مطرح گردید.
۲- نامه شماره ۱۰۰/۲۶۳۲ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص انجام خدمات مهندسی جهت اجرای پروژه‌های اقدام ملی تامین مسکن مطابق با تفاهم نامه، مطرح که مورد موافقت قرار گرفت.
۳- موضوع تصمیم گیری در خصوص مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۹۹ سازمان مطرح که به هیات رئیسه سازمان اختیار داده شد که جهت برگزاری برای بازه زمانی ۱۷ خرداد الی ۱۵ تیرماه اقدام لازم را بعمل آورد.
۴- با موضوع اخذ هزینه شناسنامه فنی ملکی بصورت پلکانی برای پروژه‌های گروه ب، ج و د به ترتیب بصورت پنج در هزار، چهار در هزار و سه در هزار موافقت گردید و تاریخ اجرای این مصوبه بعد از تصویب در مجمع عمومی می‌باشد.