۰۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۵۲
کد خبر: ۱۰۲۳۰
دراین جلسه بر احترام به ارباب رجوع و کاهش بوروکراسی اداری و نظارت قوی‌تر بر عملکرد دفاتر و همکاری واحد‌ها با همدیگر در موضوعات مشترک و حرکت درمسیر چابک سازی و ارائه پیشنهادات سازنده برای بهبود عملکرد سازمان و بخصوص همکاری همه واحد‌ها با روابط عمومی درتولید محتوا تاکید گردید.