تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۰۶
کد خبر: ۱۰۲۵۹
هفتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۳۱ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مقرر شد مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و شرایط مندرج در آن، چنانچه خارج از قصور ناظر پروژه بیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر افتاد، ناظر می‌تواند درخواست آزادسازی تعداد کار آن پروژه را نماید.
۲-ادامه بررسی اصلاح دفترچه قرارداد نظارت صورت پذیرفت و تا فصل هشتم مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
هفتاد و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۳۱ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص عملکرد دفاتر رابط، متراژ ثبت پروژه ها، تعداد پروژه‌ها و تعداد پرسنل برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ گزارش ارائه گردید و با نظر به اینکه دفاتر رابط همچنان فعال باشند مقررگردید نقطه نظرات هیات مدیره در خصوص نحوه عملکرد این دفاتر بصورت پیشنهاد در جلسات آتی مطرح گردد.
۲-موضوع شیوه ارائه مصوبات و مداکرات جلسات هیات مدیره سازمان مطرح که با شیوه پیشنهادی موافقت نگردید.
۳-موضوعات خدمات مهندسی مطرح گردید.