۰۵ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۴۱
کد خبر: ۱۰۲۶۴
هشتادمین جلسه هیات مدیره سازمان روز هفتم تیر نود و نه با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار هشتادمین جلسه هیات مدیره سازمان