۰۷ تير ۱۳۹۹ ۲۰:۱۱
کد خبر: ۱۰۲۷۲
هشتادمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۷ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع بررسی اصلاح دفترچه قرارداد نظارت مطرح که پس از بحث و بررسی در خصوص بند‌های باقیمانده، بطور کلی مورد تصویب قرار گرفت.
۲-مقرر گردید کلیه مکاتبات سازمان و دفاتر نمایندگی با ناظرین، تا سه ماه آینده هم بصورت فیزیکی و هم از طریق کارتابل به مهندسین ارسال گردد و بعد از سه ماه صرفا از طریق کارتابل خواهد بود.
 
 
هشتاد و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۷ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مقرر شد که به نمایندگی‌های آزمایشگاه بتن فرصت داده شود که در صورتی که تا تاریخ ۹۹/۵/۹ درخواست تبدیل وضعیت به شرکت مادر را به سازمان ارائه دهند، تا پایان شهریور ماه مجوز استفاده از ظرفیت باقیمانده موجود را داشته باشند.
۲-پیشنهاد کمیسیون مجریان سازمان در خصوص پروژه‌هایی که در افزایش بنا مشمول مجری می‌شوند مطرح که پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات کارگروه، مقرر شد که در جلسه مشترک کارگروه مجریان و خدمات مهندسی مجدد طرح و سپس تصمیم گیری گردد.
۳-نامه شماره ۱۳۰/۱۳۲۶۷ اداره کل راه شهرسازی در خصوص تعریف صلاحیت‌های جدید مطرح و مقرر گردید که در کارگروه خدمات مهندسی با حضور نماینده همه رشته‌ها به فوریت مطرح گردد.
۴-پیشنهاد کارگروه خدمات مهندسی سازمان در خصوص مشکلات روند ارجاع کار نظارت در برخی از شهر‌ها مطرح شد و بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:
۴-۱-ارجاع عادی پروژه به مهندسان از سه بار به دو بار کاهش یابد و بعد از دوبار ارجاع و عدم وجود داوطلب به مرحله ارجاع اجباری برود.
۴-۲-در ارجاع اجباری امکان نپذیرفتن از جانب مهندس وجود نداشته باشد و در صورت عدم همکاری به شورای انتظامی معرفی گردد.