۱۲ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۵۵
کد خبر: ۱۰۲۷۹
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران مطابق دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش مصاحبه تخصصی جذب مدرس برای مهندسان رشته معماری و شهرسازی با حضور ۱۵نفر برگزار گردید.
شایان ذکر است مصاحبه کنندگان شامل کارگروه تخصصی رشته مربوطه و نمایندگان کمیته آموزش در این کمیته و نماینده اداره کل راه و شهرسازی بودند.
شرکت کنندگان این آزمون حداقل دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ٢و دارای مدرک حداقل کارشناس ارشد و ٥ سال سابقه‌ی تدریس بودند.