۱۹ تير ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵
کد خبر: ۱۰۲۸۷
هشتاد و سومین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیست و یکم تیر نود و نه با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار هشتاد و سومین جلسه هیات مدیره سازمان