۲۸ تير ۱۳۹۹ ۲۰:۵۱
کد خبر: ۱۰۳۰۱
هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۸ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع ادامه تصمیم گیری در خصوص دفاتر نمایندگی مطرح که مطابق با نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی موضوع انتخابات هیات اجرایی دفاتر با روش انتصابات که یکی از دو روش پیشنهادی شورای مرکزی می‌باشد به رای گذاشته شد که مورد تصویب قرار نگرفت و در ادامه دو روش به شرح زیر پیشنهاد شد:
الف: برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
ب: تعویق برگزاری انتخابات بصورت حضوری تا عادی شدن شرایط بهداشتی و تمدید احکام هیات رئیسه دفاتر تا زمان برگزاری انتخابات
که مورد (ب) مورد تصویب قرار گرفت.
۲-معرفی عضو جایگزین شورای انتظامی سازمان مطرح که گزینه‌های پیشنهاد شده از سوی هیات مدیره حدنصاب لازم را جهت انتخاب اخذ ننموده اند.