۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۷
کد خبر: ۱۰۳۰۵
هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان روز چهارم مرداد نود و نه با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان