۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰
کد خبر: ۱۰۳۱۸
به گزارش روابط عمومی سازمان با توجه به مطالبه مهندسین غرب استان در خصوص برگزاری آزمون طراحی معماری مهندس علی نیا ریاست سازمان مکاتبه‌ای را با اداره کل راه و شهرسازی انجام داد که مدیرکل محترم راه و شهرسازی با نگاه مثبت پیگیری‌های موثری را انجام و در ادامه هیاتی متشکل از نماینده اداره کل راه و شهرسازی و هیات رئیسه سازمان و نماینده مهندسان غرب استان و مسئول برگزاری آزمون از مراکز آموزشی بازدید بعمل آوردند و ضمن بررسی امکانات به این جمع بندی رسیدند که چنانچه سازمان در بخش‌هایی حمایت نماید این شرایط فراهم می‌گردد که متعاقبا آن جلسه‌ای با حضور ریاست و هیات رئیسه و خزانه دار سازمان و جناب آقای دکتر طحانی مسئول برگزاری آزمون در محل سازمان برگزار شد که در نهایت توافق گردید با همکاری سازمان آزمون طراحی در غرب استان برگزار شود که جا دارد از پیگیری و پشتیبانی اداره کل راه و شهرسازی و همکاران هیات رئیسه و هیات مدیره سازمان و همچنین کانون‌های مهندسان غرب و همکارانی که به نمایندگی از جامعه مهندسان غرب استان تلاش کردند، تشکر و سپاس وافر داشته باشم.