۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۱۲
کد خبر: ۱۰۳۲۲
نشست مشترک معاون وکارشناسان اداره کل راه و شهرسازی با هیات رئیسه وکارشناسان سازمان نظام مهندسی درخصوص برگزاری همایش hse که قرار است درسطح ملی وبین المللی وبشکل مجازی برگزار شود لازم به ذکر است این همایش بعنوان یک دوره ارتقا محسوب خواهد شد ودارای ارزش امتیاز دربخش نظام ارجاع میباشد زمان ثبت نام وارائه مقاله دراولین فرصت اعلام خواهد شد.