۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۳
کد خبر: ۱۰۳۳۰
هشتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۲۵ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مقرر گردید که کمیته‌های تخصصی و مجریان دفاتر نمایندگی تا پایان سال ۹۹ به فعالیت خود ادامه دهند و در صورت نیاز به تکمیل افراد به دلیل عدم همکاری افراد قبلی، توسط هیات رئیسه دفترنمایندگی صورت پذیرد.
۲-مقرر گردید پیرو مصوبه قبلی هیات مدیره در خصوص موضوع ساخت برخی از دفاتر نمایندگی، هیات رئیسه دفاتر بر اساس متراژ مصوب اقدامات لازم جهت اخذ فرم ضوابط و تهیه نقشه از مراجع صدور پروانه را بعمل آورند.
۳-مقرر گردید که با توجه به موافقت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و ابلاغیه شورای مرکزی و نامه اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در خصوص هزینه ساخت و ساز هر متر مربع برای گروه‌های مختلف سازمانی، افزایش تعرفه سال ۹۹ برای همه رشته‌های هفتگانه ساختمانی با لحاظ نمودن نوع شهر‌ها با مصوبه هیات مدیره اجرایی گردد و همچنین مقرر گردید که تا پایان روز پنجم شهریور ماه، برای پروژه‌هایی که حق السهم سازمان و حق الزحمه ناظرین را پرداخت نموده باشند، مشروط به اخذ خروجی تا پایان شهریور، مشمول افزایش تعرفه نگردند در غیر اینصورت در کلیه بخش‌ها مشمول تعرفه جدید می‌شوند.
۴-پیشنهاد گروه تخصصی نقشه برداری سازمان در خصوص موضوعات مربوط به نقشه برداری مطرح که پس از بحث و بررسی مقررگردید موارد، مجددا در کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضاء هیات مدیره و هیات رئیسه و گروه تخصصی نقشه برداری مجدد طرح و بررسی گردد.
۵-موضوع تعیین صلاحیت مهندسین شهرساز جهت تفکیک اراضی مطرح و مقرر شد که با توجه به مصوبه قبلی و عدم اجرای آن، تنسیق امور اداری با رعایت صلاحیت و ظرفیت در خصوص تفکیک اراضی حوزه شهری و روستایی صورت پذیرد.