۰۳ شهريور ۱۳۹۹ ۰۸:۰۴
کد خبر: ۱۰۳۴۵
در این جلسه دغدغه‌های پیمانکاران گاز مطرح که مهندس علی نیا ضمن استماع صحبت‌های اعضای انجمن پیمانکاران درخصوص انتطارات بازرسان گاز وسازمان از پیمانکاران درجهت بهبود کار وآموزش پیمانکاران گاز تاکید نمودند.
ریٔیس سازمان همچنین بر ضرورت پاسخگویی به موقع و رعایت اصول ایمنی از سوی پیمانکاران تاکید کردند.