۲۰ شهريور ۱۳۹۹ ۰۹:۳۷
کد خبر: ۱۰۳۷۱
نودمین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیست و دوم شهریور نود و نه با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار نودمین جلسه هیات مدیره سازمان