۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۷
کد خبر: ۱۰۳۷۹
جلسه کمیته اجرایی همایش hse در محل سازمان تشکیل گردید و در خصوص برگزاری کارگاه‌های دوره‌های تمدید و ارتقا و‌ همچنین در خصوص چگونگی اطلاع رسانی بیشتر این همایش در سراسر کشور تصمیماتی اخذ شد.