۳۱ شهريور ۱۳۹۹ ۰۸:۱۶
کد خبر: ۱۰۳۸۵
نود و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۹ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-گزارش ظرفیت و تعداد کار مجریان حقیقی و حقوقی در شهر‌های غرب مازندران ارائه گردید و با توجه به عدم تناسب تعداد کار مانده و ظرفیت مانده، مصوب گردید که تا ۱۵ مهرماه برای پروژه‌هایی که در این شهر‌ها تا تاریخ ۹۹/۶/۳۱ مجری انتخاب ننموده اند فرصت داده شود.
۲-در خصوص اخذ شناسه ملی سازمان بحث و بررسی گردید و با توجه به نظر مشاور حقوقی سازمان مصوب گردید که مطابق روال گذشته، شناسه ملی ثبت نگردد.
۳-نامه شماره ۵۷۱۱۹ استانداری مازندران در خصوص تامین گوشی برای دانش آموزان نیازمند با توجه به شرایط فعلی، مطرح و مصوب گردید تا سقف پنجاه میلیون تومان اختصاص یابد.
۴-پیشنهاد کارگروه آزمایشگاه سازمان در خصوص خدمات آزمایشگاهی جوش مطرح و پس از بحث و بررسی مصوب گردید که درج شرکت‌های آزمایش جوش در پروژه‌های اسکلت فلزی از ابتدای آذرماه در خروجی نرم افزار سازمان الزامی گردد.
۵-موضوعات خدمات مهندسی مطرح و تصمیمی گیری گردید.