۰۵ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۴۷
کد خبر: ۱۰۴۰۱
نود و دومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۷/۵ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مراسم تکریم اعضای دوره گذشته شورای انتظامی و همچنین معارفه اعضای جدید برگزار گردید.
۲-آقای مهندس شایان شیخ زده مطابق با نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی به دلیل حضور آقای مهندس حسین حسین زاده اطاقسرا در شورای انتظامی، جایگزین ایشان در دفتر نمایندگی بابل گردیدند.
۳-موضوعات خدمات مهندسی مطرح گردید.
۴-در خصوص تعداد و متراژ پروژه‌های ثبت موقت در سازمان گزارش ارائه گردید و مقرر شد که کلیه پروژه‌هایی که از تاریخ ۹۹/۷/۱۲ در سازمان بشکل موقت ثبت می‌شوند حداکثر ظرف مدت شش ماه باید ثبت نهایی گردند.
۵-موضوع نحوه کسر ظرفیت از مهندسین شهرساز دو رشته ای، پیشنهادی گروه تخصصی شهرسازی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.