۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴
کد خبر: ۱۰۴۴۳
نود و سومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۷/۱۲ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص بازنگری نحوه محاسبه تعداد کار برای پروژه‌های فاقد ثبت، مقرر گردید که در بخش طراحی و نظارت بعد از ارائه پایان کار، تعداد کار آزاد گردد.
۲-با پیشنهاد کارگروه خدمات مهندسی سازمان در خصوص قرارداد طراحی ارائه شده موافقت گردید و همچنین بند‌های باقیمانده دفترچه قرارداد نظارت پیشنهادی کارگروه خدمات مهندسی مورد تصویب قرار گرفت.
۳-با توجه به اتمام تعداد کار و ظرفیت مجریان در شهرستان عباس آباد، به پیشنهاد کارگروه مجریان سازمان مقرر گردید که به مجریان حقیقی آن دفتر ۲۵ درصد ظرفیت اولیه و یک تعداد کار مازاد، و به مجریان حقوقی ۱۵ درصد ظرفیت اولیه و یک تعداد کار مازاد، اضافه شود و شایان ذکر است قبل از اجرایی شدن از اداره کل راه و شهرسازی استعلام صورت گیرد.