تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

 

عنوان

نام و نام خانوادگی

رشته

 

 

مدیر اجرایی

 

 

سینا امیدواری

 

 

عمران

 

 

کارشناس خدمات مهندسی

 

 

مصطفی سلامی کناری

 

 

عمران

 

کارشناس تاسیسات

 

سلمان عبدی

 

معماری

 

 

کارشناس کنترل نظارت و پروانه اشتغال

 

 

مصطفی سلامی کناری

 

 

عمران

 

 

کارشناس حسابداری

 

 

سید محمد علی ربیع نتاج

 

 

حسابداری

کارشناس شناسنامه فنی و ملکی

مصطفی سلامی کناری

عمران

 

خدماتی

 

روح الله اصغریان

 

-