تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۰۷:۵۱
کد خبر: ۱۰۵۰۵
نود و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۸/۱۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-اقدامات کارگروه طرح و ساخت در رابطه با ساخت دفاتر نمایندگی مطرح و مقرر گردید جهت اخذ پروانه و خدمات مهندسی مبالغ ذیل برای دفاتر مورد نظر اختصاص یابد و در اولین فرصت دفاتر اقدامات لازم را انجام دهند:
-دفتر فریدونکنار: پانصد میلیون تومان
-دفتر نوشهر: نهصد و پنجاه میلیون تومان
-دفتر چالوس: چهارصد میلیون تومان
-دفتر عباس آباد: پانصد میلیون تومان
-دفتر رامسر: نهصد و پنجاه میلیون تومان
-دفتر قائمشهر: یک میلیارد تومان
-همچنین هزینه جوایز جهت برگزاری مسابقه معماری دفاتر مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان و داوران به مبلغ سی میلیون تومان مصوب گردید
-با موضوع انجام کارشناسی جهت تهاتر زمین و ساخت برای دفتر قائمشهر موافقت گردید.
۲-در خصوص دریافت حق السهم سازمان از مجریان در پروژه‌های اضافه بنا در ۷۵ درصد، مقرر گردید که مبلغ دریافتی در خصوص تنسیق، در انتهای پروژه از مجری دریافت گردد.
۳-در خصوص تعیین ارکان هیات رئیسه دفتر نمایندگی بابل با توجه به جایگزینی عضو علی البدل، مقرر گردید که خانم مهندس رفیعی نائب رئیس و آقای مهندس شیخ زاده دبیر هیات رئیسه باشند.
۴-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۴-۱-درخواست آقای مصطفی صادقی در خصوص اخذ خروجی با نقشه معماری در پروژه‌ای که دارای اصلاح متراژ می‌باشد، طرح که با موضوع موافقت گردید.
۴-۲-آمار سهمیه استفاده شده مجریان حقیقی شهر تنکابن مطرح که مقرر گردید با ارئه این مستندات به اداره کل راه و شهرسازی، درخواست ارائه طریق گردد.
۵-مقرر گردید که پروژه‌هایی که تا تاریخ ۹۹/۶/۶ حق السهم سازمان و هزینه شناسنامه فنی ملکی و حق الزحمه طراحی را پرداخت نموده باشند با ارائه مستندات، مطابق با تعرفه سال ۹۸ اقدام و در زمان ارجاع به ناظرین اعلام گردد.
۶-نامه استانداری مازندران در خصوص سیستم اعلام حریق آپارتمان مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که موضوع واگذاری نظارت آتش نشانی از سازمان آتش نشانی به نظام مهندسی در قالب یک تفاهم نامه با استانداری و سازمان آتش نشانی و آموزش به مهندسان صورت گیرد.