۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۲۳:۲۰
کد خبر: ۱۰۵۴۲
نود و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان بصورت فوق العاده در روز شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۴ باتفاق آرا از سوی اعضای حاضر تشکیل وتصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-هیات رئیسه منتخب سال سوم، آقای مهندس علی محمدنیا را بعنوان خزانه دار سازمان معرفی نمودند که ایشان با ۱۳ رای از ۱۳ رای حاضر، بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.