۰۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۸
کد خبر: ۱۰۵۸۳
یکصدمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۹/۸ تشکیل وتصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع تنسیق امور آزمایشگاه‌های بتن مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که علاوه بر تعداد کار و متراژ که ابلاغی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد به هر شرکت فعال به میزان ۸۰۰ سری سالیانه، ظرفیت داده شود که این ظرفیت بصورت پلکانی باشد بطوریکه در مرحله اول بمیزان ۴۰۰ سری و در مراحل دیگر بصورت ۲۰۰ سری ظرفیت در هر مرحله، به شرکت‌ها اختصاص یابد و زمانی مرحله بعدی تخصیص می‌یابد که همه شرکت‌ها به نصاب ۷۵ درصد استفاده از ظرفیت رسیده باشند.
۲-نامه شماره ۳۶۶۵۱/س ن شورای مرکزی در خصوص تهیه نقشه‌های تفکیک آپارتمان مطرح و پس از بحث و بررسی پیشنهاد شد که از سوی سازمان، با ارائه آمار خدمات صورت پذیرفته مکاتبه شود.
۳-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۳-۱-موضوع کسر ظرفیت ازمهندسان ناظر و طراح که دارای صلاحیت اجرا هستند و مجری پروژه خودشان (بصورت خودمالکی) هستند مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که به میزان سه برابر از ظرفیت نظارت یا طراحی آن‌ها کسر گردد و همچنین مجریان که طراح پروژه خودشان می‌شوند به میزان یک سوم از ظرفیت اجرای آن‌ها کسر گردد.
۳-۲-نامه شماره ۱۳۰/۳۶۴۶۰ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص مجریان شهر عباس آباد به اطلاع اعضای هیات مدیره رسید.
۴-در خصوص تعیین داوران جهت مسابقه طراحی دفاتر نمایندگی مقرر گردید که پنج معمار از اعضای نظام مهندسی مازندران، بعنوان داور معرفی گردند که یک داور نماینده معمار هیات مدیره باشد که آقای مهندس علی اکبرزاده قربانی انتخاب شدند و یک داور نماینده گروه تخصصی معماری باشد و سه داور با معرفی کارگروه طرح و ساخت تعیین گردند.
۵-پیشنهاد مسئول برنامه ریزی و ارزیابی مبنی بر تعویض و خرید باتری برای دستگاه ups مطرح و مقرر گردید با رعایت آیین نامه مالی تا سقف چهارصد میلیون تومان انجام شود.
۶-مقرر گردید که جلسه هیات مدیره از هفته آینده از ساعت ۱۵ تشکیل گردد.