۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۰:۰۴
کد خبر: ۱۰۶۰۲
یکصد و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۹/۱۵ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-گزارش مشاور حقوقی سازمان ارائه گردید.
۲-موضوع میزان حقوق ریاست سازمان مطابق با ماده ۲۹ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلات شورای مرکزی مطرح که با توجه به سوابق و شرایط، ضرایب بشرح ذیل مصوب گردید:
بند یک-فوق العاده سنوات شاغل (به ازای هر سال) بمیزان، ۴۰ درصد
بند دو–فوق العاده اندازه بزرگی سازمان استان بمیزان، ۳۵ درصد
بند سه–فوق العاده سوابق مدیریتی خارج از سازمان (مرتبط با صنعت ساختمان) بمیزان، ۲۰ درصد
بند چهار–فوق العاده دوره‌های عضویت در هیات مدیره بصورت اصلی یا علی البدل بمیزان، ۴۰ درصد
بند پنج–فوق العاده تعداد دفاتر نمایندگی بمیزان، ۳۰ درصد
و در مجموع حقوق ریاست سازمان بدون کسورات مبلغ ۲۰۵/۱۲۵/۴۳۵ ریال مصوب گردید.
۳-از روند اجرایی شدن بخش‌هایی از نظام نامه شفاف سازی و همچنین قسمت‌هایی که در دست اقدام می‌باشند، گزارش ارائه گردید و مقرر گردید که بمنظور دسترسی مناسبت تر، در سایت سازمان یک بخش یا آیکون با عنوان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه نامه ها، طراحی گردد که کلیه مفاد نظام نامه شفاف سازی در این بخش بارگزاری گردد و همچنین در خصوص بند‌هایی شامل اهم مذاکرات جلسات هیات مدیره و همچنین درج تصیمات هیات رئیسه، کارگروه شفاف سازی، نظام نامه مجزا ارائه دهد.
۴-گزارش کارشناسان در خصوص ارزیابی املاک جهت تهاتر زمین دفتر نمایندگی قائمشهر ارائه و متن کارشناسی قرائت گردید و مقرر شد در جلسه بعدی هیات مدیره در خصوص چگونگی عقد قرارداد و ... تصمیم گیری گردد.
۵-ضمن ارائه گزارش در خصوص زمین دفتر نمایندگی عباس آباد (با توجه به کاربری ابلاغی در طرح جامع شهر عباس آباد)، مقرر شد تا اطلاع ثانوی از مسابقه طراحی و دستور ساخت حذف گردد تا بررسی‌های لازم مجددا صورت گیرد.
۶-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح گردید:
۶-۱-مقرر گردید که مبنای محاسبه مانده ظرفیت و تعداد کار جهت اعمال افزایش ظرفیت (مطابق با کمیته چهار نفره)، بر اساس مهندسین فعال (داشتن فرم آماده به کاری) باشد.
۶-۲-با موضوع استفاده از مزایای مالکیت مهندس جهت انتخاب ناظرین با مالکیت حداقل دو دانگ موافقت گردید.
 
یکصد و یکمین جلسه هیات مدیره