به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، جلسه هیأت رئیسه و خزانه دار سازمان با روسای دفاترنمایندگی روز دوشنبه هشتم دی ماه برگزار شد و حاضرین در این جلسه به مسائل و موضوعات سازمان پرداختند.