تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

کارگاه طراحی و اجرای سامانه اطفاء حریق برای ساختمان های مسکونی

دانلود فایل دستورالعمل سیستم لوله ایستاده مربوط به کارگاه دکتر شکری

کارگاه نکات ویژه در ویرایش سوم مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات الکتریکی)

کارگاه الزامات و نکات ویژه در ویرایش سوم مبحث ٤

کارگاه وظائف و مسئولیت های مهندسان و نحوه تدوین گزارش مهندسان ناظر پارت اول

کارگاه وظائف و مسئولیت های مهندسان و نحوه تدوین گزارش مهندسان ناظر پارت دوم

کارگاه شماره ٦ - الزامات تاسیسات الکتریکی ساختمان بلندمرتبه

کارگاه شماره ٧ - ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای معلولین نشریه ٢٤٦

کارگاه شماره ٩ - طراحي لرزه ای ديوارهای بنایی غيرسازه ای -وال پست

کارگاه شماره ١٠ - وظائف و مسئوليت های مهندسان و نحوه تدوين گزارش مهندسان ناظر

کارگاه شماره ١١ - مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

کارگاه شماره ١٢ - کارگاه آموزشی مبانی طراحی، نظارت و ساخت ميراگرها

کارگاه شماره ١٣ - نکات ویژه و تغییر یافته در مبحث ششم ویرایش مقررات ملی ساختمان

کارگاه شماره ١٤ - تاثير مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ويرايش سال ٩٩ در طراحی و اجرای سازه های بتنی

کارگاه شماره ١٥ - اصول وقواعد حاکم برقرارداد مجریان ذیصلاح، به همراه پرسش و پاسخ

کارگاه شماره ١٧ - تحليل ضوابط ، مقررات و قوانين شهری برای مهندسان شهرساز

کارگاه شماره ١٨ - نکات ويژه در طراحی و نظارت در انواع سيستم های اتصال زمين و همبندی پارت اول

کارگاه شماره ١٨ - نکات ويژه در طراحی و نظارت در انواع سيستم های اتصال زمين و همبندی پارت دوم

کارگاه شماره ١٩ - نکات ویژه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمانها در مقابل حریق پارت اول

کارگاه شماره ١٩ - نکات ویژه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمانها در مقابل حریق پارت دوم

کارگاه شماره ٢٠ - نکـات ویژه در ویرایـش چهـارم مبحـث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ١٣٩٩

کارگاه شماره ٢١ - نکات ويژه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان در مقابل حريق از منظر سازه

کارگاه شماره ٢٣ - پی سازی بهينه با اطلاعات اکتشافی دقيق تر

کارگاه شماره ٢٤ - طراحی استخر،سونا و جکوزی در ساختمان های مسکونی

کارگاه شماره ٢٥ - مشخصات شهر هوشمند

کارگاه شماره ٢٦ - کاربردهای اينترنت اشيا

کارگاه شماره ٢٧ - طراحی سيستم آنتن مرکزی پارت اول

کارگاه شماره ٢٧ - طراحی سيستم آنتن مرکزی پارت دوم

کارگاه شماره ٢٨ - نکات ويژه در طراحي و نظارت زيرساخت FTTH

کارگاه شماره ٢٩ - طراحی، نظارت و اجرای سيستم ديزل ژنراتور

کارگاه شماره ٣٠ - آشنايی با انواع بيمه بازرگانی (شامل بيمه های مسئوليت حرفه ای، بيمه مهندسی)

کارگاه شماره ٣١ - نکات ويژه در ويرايش جديد مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

کارگاه شماره ٣٣ - طراحی مهار اجزای غير سازه ای با رويکرد بهينه سازی طرح ها پارت اول

کارگاه شماره ٣٣ - طراحی مهار اجزای غير سازه ای با رويکرد بهينه سازی طرح ها پارت دوم

کارگاه شماره ٣٤ - نکات ويژه در عارضه سنجي ترافيکي پارت اول

کارگاه شماره ٣٤ - نکات ويژه در عارضه سنجي ترافيکي پارت دوم

کارگاه شماره ٣٥ - طراحی سيستم اعلام حريق بر پايه دو پلان عملی مبتنی بر سيستم اعلام حريق متعارف و سيستم اعلام حريق آدرس پذير پارت اول

کارگاه شماره ٣٥ - طراحی سيستم اعلام حريق بر پايه دو پلان عملی مبتنی بر سيستم اعلام حريق متعارف و سيستم اعلام حريق آدرس پذير پارت دوم

کارگاه شماره ٣٦ - طراحی،نظارت و اجرای سيستم گرمايش از کف

کارگاه شماره ٣٧ - نکات ويژه در طراحی سيستم تبريد (مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان)

کارگاه شماره ٣٨ - آشنايی با قوانين مالياتی حوزه کسب و کار مهندسی و نحوه تکميل اظهارنامه اشخاص حقيقی

کارگاه شماره ٣٩ - نکات ويژه در تنظيم قراردادهای طراحی ، نظارت و اجرا پارت اول

کارگاه شماره ٣٩ - نکات ويژه در تنظيم قراردادهای طراحی ، نظارت و اجرا پارت دوم

کارگاه شماره ٤٠ - دوره آموزشی آشنايی با علم آکوستيک و نکات کاربردی مبحث ١٨ مقررات ملی ساختمان

کارگاه شماره ٤١ - دوره کاربردی نحوه انجام خدمات فنی آزمايشگاه برق(تست و تحويل)

کارگاه شماره ٤٢ - تحليل مناسبت محيطی در طرح های آماده سازی زمين در محيط

کارگاه - دوره آموزشی تحليل عملی قرارداد

کارگاه شماره ٤٣ - نکات کاربردي در نورپردازي نماي ساختمان پارت اول

کارگاه شماره ٤٣ - نکات کاربردي در نورپردازي نماي ساختمان پارت دوم

کارگاه شماره ٤٣ - نکات کاربردي در نورپردازي نماي ساختمان پارت سوم

کارگاه شماره ٤٤ - نکات کاربردي در آب رساني به ساختمانهاي بلندمرتبه

کارگاه شماره ٤٥ - نکات اجرايي در طراحي اجزاي غیر سازه اي

کارگاه شماره ٤٦ - شرح خدمات مهندسي رشته هاي هفت گانه

کارگاه شماره ٤٧ - اصول اخلاق حرفه اي در مهندسي

کارگاه شماره ٤٨ - (Clean Room)مباحث کاربردي در طراحي اتاق تميز

کارگاه شماره ٤٩ - اصول کاربردي در طراحي سيستم همبندي الکتریکي

کارگاه شماره ٥٠ - نکات کاربردي در گزارش نويسي مهندسي جهت مراجع صدور پروانه پارت اول 

کارگاه شماره ٥٠ - نکات کاربردي در گزارش نويسي مهندسي جهت مراجع صدور پروانه پارت دوم

کارگاه شماره ٥١ - نکات کاربردي در تنظيم اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي

کارگاه شماره ٥٢ - نکات ويژه در مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان پارت اول

کارگاه شماره ٥٢ - نکات ويژه در مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان پارت دوم

کارگاه شماره ٥٣ - نکات کاربردي در طراحي موتورخانه

کارگاه شماره ٥٤ - بررسي صلاحيت ارزيابی طرح و اجراي بهسازي

کارگاه شماره ٥٦ - ستانداردهای نظارتي سيم و کابل-کليد و پريز و محصولات حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و اصول طراحي سيم و کابل به صورت حل مسئله پارت اول

کارگاه شماره ٥٦ - ستانداردهای نظارتي سيم و کابل-کليد و پريز و محصولات حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و اصول طراحي سيم و کابل به صورت حل مسئله پارت دوم

کارگاه شماره ٥٧ - اصول گزارش نويسي مهندسان

کارگاه شماره ٥٨ - شرح خدمات مهندسي پارت اول

کارگاه شماره ٥٩ - شرح خدمات مهندسي پارت دوم

کارگاه شماره ٥٩ - شرح خدمات مهندسي پارت سوم

کارگاه شماره ٦٠ - شرح خدمات مهندسي پارت چهارم

کارگاه شماره ٦٠ - شرح خدمات مهندسي پارت پنجم

کارگاه شماره ٦١ - نکات ويژه طراحي سازه و فونداسيون ساختمان بلند