تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
یکصد و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان روز سیزدهم دی نود و نه با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار یکصد و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان