کارگاه آموزشی آشنایی با انواع بیمه بازرگانی (از جمله مهندسان)، کلوز‌های تخصصی هفت رشته و نحوه دریافت خسارت با حضور مجازی حدود ۳۰۰ نفر از شرکت کنندگانی از رشته‌های هفتگانه برگزار شد.
‎شایان ذکر است این کارگاه آموزشی از ساعت ۱۴ الی ۲۰ به صورت مجازی برگزار شد که در بخش پنل آن اعضای هیات مدیره خانم دکتر سودابه مهری و آقای مهندس احمدرضا گران به پشتیبانی و جمع بندی سوالات مهندسان، طرح آن با مدرس و پاسخگویی پرداختند.
 
هشتمین کارگاه مهارت محور سازمان مازندران برگزار گردید