مهندس عادل منصورکیایی نایب رئیس سازمان در مصاحبه با واحد روابط عمومی سازمان از تنظیم و برگزاری تعداد۱۷ دوره آموزشی مهارت محور ویژه شهرسازان خبرداد.
‌وی افزود این دوره‌ها براساس نظرسنجی‌های بدست آمده ازکمیته‌های تخصصی دفاتروگروه تخصصی
شهرسازی توسط کمیته آموزش سازمان تدوین گردید.
عضو هیات رییسه اظهارداشت این دوره‌ها می‌توانند در ارتقای علمی و سطح آگاهی بیشترشهرسازان موثرباشد.
 
برگزاری ۱۷ دوره آموزشی در رشته شهرسازی