یکصد و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-پیشنهاد کارگروه کنترل و نظارت سازمان در خصوص نقشه‌هایی که بعد از کنترل توسط سازمان نظام مهندسی، مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ می‌نماید مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که ضمن مکاتبه با مراجع مربوطه، با دفاتر نمایندگی مکاتبه گردد که بازبینی و کنترل نقشه در خصوص رعایت مقررات ملی در این گونه پروژه‌ها الزامیست.
۲-موضوع تعیین تکلیف مالی پروژه‌هایی که تا تاریخ ۹۹/۶/۵ و در صورت اخذ خروجی از سازمان تا پایان شهریور ماه مشمول تعرفه ۹۸ می‌شده اند، مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری، تعرفه نظارت و به تبع آن حق السهم خدمات باقیمانده به تعرفه روز خواهد بود و شایان ذکر است که از این به بعد در برگه‌های مالی سازمان قید گردد که تعرفه اعلام شده تا زمان ابلاغ تعرفه جدید، معتبر خواهد بود.
۳-پیشنهاد کارگروه ارجاع در خصوص نحوه پیاده سازی امتیاز‌های آموزشی مطرح و مقرر گردید که امتیاز همایش‌ها و کارگاه‌های قبلی تا زمان اعتبارشان، به همان صورت و میزان لحاظ گردد و از این تاریخ به بعد، امتیازی مازاد بر پانصد امتیاز برای افراد حقیقی و هزار امتیاز برای افراد حقوقی، در هر رشته، لحاظ نگردد.
۴-موضوع بیمه مسئولیت مهندسین استان مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات، مقرر گردید با حضور مشاور حقوقی سازمان و همچنین دعوت از مشاور بیمه ای، موضوع در جلسات بعدی کارگروه بیمه بررسی گردد و پس از تکمیل، جهت طرح در هیات مدیره ارائه گردد.