تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
تقویم آموزشی دوره‌های مهارت محور مصوبه هیأت مدیره و کمیته آموزش سازمان بهمن ماه سال ۱۳۹۹
 
توجه داشته باشید که در هنگام ثبت نام در کارگاه‌ها میزان سقف امتیاز ارجاع مصوب هیات مدیره را رعایت فرمایید.