۰۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۲۳
کد خبر: ۱۰۷۶۰
یکصد و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۴ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع دستور العمل ابلاغی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت کاردان‌های ساختمان و مسائل مربوط به حدود صلاحیت و ظرفیت مطرح و مقرر گردید که ضمن مکاتبه و مذاکره با آقای دکتر محمودزاده معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و آقای مهندس خرم رئیس محترم شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، ریاست محترم سازمان در جلسه هیات چهار نفره استان در راستای مفاد این بخشنامه شرکت نمایند.
۲-موضوع بازنگری در خصوص آزاد سازی تعداد کار طراحی در صورت صدور پروانه ساختمانی مطرح و پس از بحث و بررسی شرایط فعلی در خصوص ظرفیت و تعداد کار، مقرر گردید که مطابق با بند ۵-۳-۱ مبحث دوم مقررات ملی (ظرفیت و تعدادکار) توامان در پایان سال آزاد گردند.
۳-تصمیم گیری در خصوص چگونگی انجام مراسم گرامیداشت روز مهندسی مطرح و مقرر گردید که ضمن تهیه پیام روز مهندسی، پیشنهادات ترویجی اعضای هیات مدیره در کمیته همایش سازمان جمع بندی و اجرا شود.
۴-نامه اداره کل راه و شهرسازی و درخواست آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مبنی بر فعالیت این شرکت بصورت استانی مطرح که پس از بحث و بررسی با موضوع موافقت نگردید.
۵-موضوع اصلاح صورتحساب مبالغ واریزی پروژه‌ها بر اساس شرایط زمان ثبت پروژه (نه بر اساس فرم پیش بینی بنا) مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که واریزی‌ها بر مبنای شرایط زمان ثبت پروژه باشد و، اما صلاحیت‌های مهندسین بر مبنای فرم پیش بینی بنا باشد.