۰۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۷:۴۰
کد خبر: ۱۰۷۶۱
به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه گروه تخصصی شهرسازی امروز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۵ برگزار و موارد به شرح زیر مطرح گردید:
۱. تهیه چک لیست مربوط به طرح‌ها و نقشه‌های تفکیک اراضی
۲. اولویت بندی برای برگزاری ۴ عنوان آموزشی تا پایان سالجاری
۳. پیگیری مربوط به تنسیق امور طرح‌ها و نقشه‌های تفکیک اراضی به دفاتر