۰۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۷
کد خبر: ۱۰۷۶۵
جلسه کارگروه طرح و ساخت با حضور اعضای کارگروه و نماینده امور قرارداد‌های سازمان برنامه و بودجه روز شنبه ۹۹/۱۱/۴ در خصوص نحوه ساخت و روش‌های عقد قرارداد ساختمان‌های دفاتر نمایندگی به شکل فهرست بها و مقطوع در محل ستاد برگزار شده و ادامه بررسی و بررسی رزومه‌های شرکت‌های مهندسین مشاور به جلسه آینده موکول گردید.