تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۵۰
کد خبر: ۱۰۷۷۲
1- تهیه چک لیست خدمات مهندسی ترافیک در طراحی ساختمان

2- بررسی گزارشات عارضه سنجی تهیه شده توسط اعضاء ارسال شده از دفاتر نمایندگی

3- تهیه و خرید آیین نامه طراحی راه‌های شهری، دوره ۱۲ جلدی چاپ ۱۳۹۹

4- تهیه و بررسی گزارش نمونه عارضه سنجی ترافیکی

5-پیگیری حضور مهندسین ترافیک در کمیسیون ماده ۵

6- ارسال پیامک به مهندسین در خصوص نتیجه بررسی گزارش عارضه سنجی ایشان توسط کمیسیون

7- تهیه شیوه نامه روش کنترل و نظارت خدمات مهندسین ترافیک