اینستاگرام
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۱۹
کد خبر: ۱۰۷۹۸
یکصد و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص سررسید سال ۱۴۰۰ سازمان، پس از بحث و بررسی مقرر گردید به میزان بیست و پنج هزار عدد چاپ گردد و همچنین با این شرایط با نفرات اول و دوم مناقصه محدود، مذاکره گردد.
۲-گزارش بودجه سال ۹۹ سازمان شامل هزینه و درآمد، ارائه گردید.
۳-موضوع خرید دفتر رابط سرخرود مطرح و پس از معرفی گزینه‌های پیشنهادی، مقرر گردید که موضوع خرید دفتر سرخرود در اولویت خرید سازمان قرار گیرد و همچنین جهت بررسی بیشتر گزینه‌ها از لحاظ قیمت و متراژ و گزینه‌های احتمالی دیگر، در کارگروه طرح و ساخت طرح و سپس در هیات مدیره تصمیم گیری گردد.