تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

تسهیلات بانکی (شرایط اخذ تسهیلات)

هر مهندس امکان ثبت نام برای یک وام تخصصی و قرض الحسنه را به طور همزمان  دارد.

مهندسینی که در سامانه تسهیلات سازمان ثبت نام نمودند طبق نوبت در پایان هر ماه به بانکهای عامل معرفی

می شوند و دو هفته پس از تاریخ معرفی درج شده در سایت می توانند جهت دریافت وام به بانک مراجعه نمایند.

نوع تسهیلات در بانک صادرات شامل خرید لوازم خانگی، ودیعه مسکن، تعمیر مسکن، تجهیز دفتر و تعمیر دفتر می باشد که جهت دریافت تجهیز و تعمیر دفتر داشتن پروانه اشتغال ضروری می باشد و درخصوص تعمیر مسکن و تعمیر دفتر داشتن مسکن و دفتر به نام مهندس نیاز می باشد.

نوع تسهیلات در بانک رفاه شامل خرید لوازم خانگی، تعمیر مسکن وتجهیز دفتر می باشد که جهت تعمیر مسکن ضروری است مسکن به نام مهندس ثبت شده باشد و درخصوص تجهیز دفتر پروانه اشتغال ضروری می باشد.

مهندسینی که بدون پروانه اشتغال می باشند می توانند وام هایی که نیاز به پروانه اشتغال ندارد را دریافت نمایند.

 

.