اینستاگرام
۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۵۱
کد خبر: ۱۰۸۷۹
یکصد و دهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-با موضوع خروجی با نقشه‌های معماری با توجه به ازدحام پروژه‌ها در ماه پایانی سال، موافقت گردید.
۲-با موضوع بکار گیری پرسنل سازمان نظام مهندسی مستقر در اداره کل راه و شهرسازی در سازمان، در صورت اعلام عدم نیاز از سوی اداره کل راه و شهرسازی موافقت گردید و همچنین با توجه به استعفای آقای گرانسایه، مقرر گردید که ترتیبات جذب نیرو خدماتی برای دفتر نمایندگی بابل صورت گیرد و همچنین با بکار گیری آقای مهندس مجتبی حسین پور نیروی مامور از سوی سازمان همیاری و شهرداری‌ها در سازمان نظام مهندسی موافقت بعمل آمد.
۳-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۳-۱-در خواست شهرداری فرح آباد در خصوص معرفی ناظر خارج از ارجاع با توجه به شروع فعالیت آن شهرداری و دفتر رابط مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که تا پایان شهریور ۱۴۰۰ جهت پروژه‌های گروه الف و ب ناظر از طریق کارفرما انتخاب گردد.
۳-۲-نامه استانداری مازندران در خصوص پروژه‌های مسکن محرومان تا متراژ ۷۰ مترمربع در شهرستان سیمرغ مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد اینکه ناظر عمران و یا معمار مسئولیت سایر بخش‌ها را نیز بعهده بگیرد، موافقت گردید.
۴-نظام نامه پیشنهادی کارگروه شفاف سازی در خصوص چگونگی اطلاع رسانی اهم مذاکرات جلسات هیات مدیره مطرح و پس از بحث و بررسی و پیشنهادات هیات مدیره مقرر شد مجدد در کارگروه طرح گردد.