تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۹ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۰۲
کد خبر: ۱۰۹۱۰
یکصد و یازدهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۹ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-پیشنهاد کارگروه کنترل و نظارت سازمان در خصوص اصلاح نظام نامه کنترل نظارت و تشکیل گروه کنترل نظارت نواحی مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام اصلاحاتی مورد موافقت قرار گرفت.
۲-موضوع خدمات مهندسی مطرح و تصمیم گیری گردید:
۲-۱-موضوع دریافت ما به التفاوت حق الزحمه نظارت متناسب با سال اخذ خدمات (تعدیل سالیانه) مطرح که ضمن قبول کلیات موضوع مقرر شد که آیین نامه اجرایی در کارگروه خدمات مهندسی جهت طرح در هیات مدیره و هیات چهار نفره، تهیه شود.
۳-موضوع نحوه ثبت ومحاسبه ظرفیت و تعداد کار پروژه‌های تفکیک اراضی و انطباق کاربری مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد تعداد کار برای نقشه‌های تفکیکی اراضی شهری و روستایی ۴ کار و برای طراح‌های انطباق کاربری هم ۴ کار و نحوه عمل براساس صلاحیت‌های قید شده در جدول شماره ۱۴ و ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
۴-نتیجه داوری مسابقه طراحی دفاتر نمایندگی مطرح که نتایج داوری طرح ها، صرفا به ترتیب امتیاز لحاظ شده توسط داوران بشرح ذیل است که متعاقبا طرح منتخب جهت اجرا برای هر شهر، از میان سه طرح اول هر شهر، اعلام خواهد شد.
چالوس:۱- معصومه عبدالله زادگان و همکاران ۲- نازنین فاندر و همکاران ۳- فاطمه صفری امیری و همکاران
نوشهر:۱- حمیدرضا خویی و همکاران ۲ - زهرا خزایی کوهپر و همکاران ۳- مریم السادات مهربد و همکاران ۳– زهرا مجدی به طور مشترک سوم.
فریدونکنار:۱- فرامرز عزتی و همکاران ۲- رسول عبدی و همکاران ۳- سیده عاطفه حسینی سوته و همکاران
رامسر:۱- سهیل افشار محمدیان ۲- محسن حسنی و همکاران ۳- محمد غیاثی و همکاران.