اینستاگرام
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۲۰
کد خبر: ۱۰۹۹۱
جلسه کارگروه اصلاح قانون در محل سازمان برگزار شد و موادی از قانون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه آتی روند بررسی تسریع گردد.