اینستاگرام
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۳۴
کد خبر: ۱۰۹۹۶
جلسه کارگروه امور رفاهی در محل سازمان تشکیل و در خصوص موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر شد.
-تشکیل تعاونی مسکن و رفاهی
-انعقاد تفاهم نامه با مراکزاقامتی وتفریحی توریستی درمشهدمقدس، تهران و مازندران
-انعقاد تفاهم نامه با مراکز فروش مایحتاج عمومی با حفظ شأنیت سازمان
-انعقاد تفاهم نامه با مراکز درمانی خاص در شهر‌های مختلف