اینستاگرام
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹
کد خبر: ۱۱۰۰۰
در این جلسه نتایج ارزیابی شرکت‌های مهندسین مشاور بر اساس شاخص‌های کارگروه ارائه شد که مقرر شد ۷ شرکت که دارای بالاترین رتبه هستند به ترتیب اولویت به هیات رئیسه سازمان معرفی شوند.
همچنین مقرر شد نحوه انتخاب مجری و مشاور توسط هیات مدیره مشخص شود.