اینستاگرام
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴
کد خبر: ۱۱۰۰۱
جلسه گروه تخصصی شهرسازی با موضوع پاسخ به نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برگزاری جلسه آتی گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی برگزار شد.