تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۰۰
کد خبر: ۱۱۰۱۴
یکصد و سیزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان بطور فوق العاده در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان مطرح و بخشی از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای سازمان مورد بررسی قرار گرفت و سایر ردیف‌ها در جلسه آتی هیات مدیره مطرح خواهد شد.
۲-مقرر گردید جلسه فوق العاده هیات مدیره روز شنبه ساعت ۱۲ و جلسه عادی مطابق روال برگزار گردد.