تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ۲۰:۲۱
کد خبر: ۱۱۰۳۰
یکصد و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان بطور فوق العاده در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-ادامه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
یکصد و پانزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-ادامه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.