اینستاگرام
۱۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳
کد خبر: ۱۱۰۵۰
یکصد و شانزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان روز چهاردهم فروردین هزار و چهارصد با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار جلسه ۱۱۶ هیات مدیره سازمان