تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ۲۰:۵۱
کد خبر: ۱۱۰۵۶
یکصد و شانزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ مطرح و پس از بحث و بررسی با افزایش ۲۵ درصدی تعرفه، مازاد بر نرخ اعلامی شورای مرکزی (ابلاغیه شماره ۳۸۷۱۶/س ن مورخ ۹۹/۱۲/۲۷) و مطابق با بند یک این ابلاغیه، جهت طرح در هیات چهار نفره استان موافقت گردید.
۲-پیشنهاد کارگروه بیمه سازمان در خصوص بیمه مسئولیت مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید:
۲-۱-کلوز‌ها بصورت ثابت از سوی سازمان تعیین و موارد کلوز در کارگروه بیمه تعیین و در هیات مدیره تصویب گردد.
۲-۲-فراخوان جهت شناسایی شرکت‌های بیمه‌ای و توانایی سنجی و ارزیابی این شرکت ها، جهت برگزاری مناقصه صورت گیرد.
۲-۳-تفاهم نامه بصورت سه ساله منعقد گردد.