اینستاگرام
۱۵ فروردين ۱۴۰۰ ۱۲:۱۳
کد خبر: ۱۱۰۵۹

تقویم آموزشی دوره‌های مهارت محور مصوبه هیأت مدیره و کمیته آموزش سازمان فروردین ماه سال ۱۴۰۰

توجه داشته باشید که در هنگام ثبت نام در کارگاه‌ها میزان سقف امتیاز ارجاع مصوب هیات مدیره را رعایت فرمایید.