اینستاگرام
۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۶:۵۹
کد خبر: ۱۱۰۷۹
یکصد و هفدهمین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیست و یکم فروردین هزار و چهارصد با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار جلسه ۱۱۷ هیات مدیره سازمان